Charlie Lindgren

Personlig presentation av Charlie Lindgren

Univ adjunkt informatik, Informatik
Undervisar i informatik. Bland annat kurser såsom data analys och visualisering, programmering i R och Python, handledning av master studenter och så vidare. Forskar även inom främst prisspridning på nätet med mikrodataanalys som grund.
Publikationer