Roger Hjortendal

Univ adjunkt energi och elektroteknik, Elektroteknik