Personlig presentation av Joakim Hermansson

Univ lektor bildproduktion, Bildproduktion

Undervisar i manus, berättande, filmhistoria och vetenskapsteori; handleder uppsatser på kandidat och magisterprogram, i synnerhet som rör tematisk representation, manus och adaption.

Publikationer