Alexandra Eilegård Wallin

Med dr, Omvårdnad
Forskningssamarbeten med bla Camilla Udo.Bihandledare till norsk doktorand - en nationell studie i Norge på föräldrar och syskon som mist ett barn/ bror/ syster i cancer
Univ lektor omvårdnad, Omvårdnad
Kursansvarig VÅ2017, VÅ2030. Handledare examensarbeten och pm grund vå2023 och avancerad nivå vå3111 och vå3078. Examinator barnkurs avancerad nivå vå3116
Publikationer