Personlig presentation av Alexandra Eilegård Wallin

Univ lektor omvårdnad, (Tjänstledig) Omvårdnad
Kursansvarig VÅ2017, VÅ2030. Handledare examensarbeten och pm grund vå2023 och avancerad nivå vå3111 och vå3078. Examinator barnkurs avancerad nivå vå3116
Med dr, (Tjänstledig) Omvårdnad
Forskningssamarbeten med bla Camilla Udo.Bihandledare till norsk doktorand - en nationell studie i Norge på föräldrar och syskon som mist ett barn/ bror/ syster i cancer
Publikationer