Marianne Spante

Personlig presentation av Marianne Spante

Univ adjunkt omvårdnad, Omvårdnad
Kurser i dsk-utbildningen och grundutbildning ssk T4 (två teorikurser), VFU grund- och avancerad nivå. Kurs inom telefonrådgivning, samt introduktion av Rådgivningsstödet Webb till studenter på grund- och avancerad nivå. Handleder uppsatser på grundnivå.