Marianne Spante

Marianne Spante

Univ adjunkt omvårdnad, Omvårdnad
Kurser i dsk-utbildningen och grundutbildning ssk (T4, T5). Kurs inom telefonrådgivning, samt introduktion av Rådgivningsstödet Webb till studenter på grund- och avancerad nivå.