Johan Kostela

Personlig presentation av Johan Kostela

Samverkansstrateg, Utbildnings- och forskningskansliet (UFK)
Jag arbetar som samverkansstrateg på Högskolan Dalarna. Min uppgift är att främja innovativa miljöer/idéer och skapa förutsättningar för god samverkan med externa partners. Jag är också chef för avdelningen KTP (Knowledge Transfer Partnerships).
Avdelningschef, Knowledge Transfer Partnerships (KTP)
Publikationer