Personlig presentation av Lotta Wedman

Univ lektor matematikdidaktik, Matematikdidaktik

Lektor i matematikdidaktik med särskilt intresse för matematiska begrepp. Mitt avhandlingsprojekt handlade om begreppet 'concept' i matematikdidaktisk forskning. Mitt nuvarande intresse handlar om hur man kan skapa uppgifter som innehåller begreppsliga utmaningar för elever, och därmed skapar möjligheter för begreppsutveckling.

Jag undervisar i matematik, matematikdidaktik och pedagogik.

Publikationer