Personlig presentation av Lotta Wedman

Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik

Adjunkt i matematikdidaktik med särskilt intresse för matematiska begrepp. Mitt avhandlingsprojekt är att göra en begreppsanalys över begreppet 'concept' i några olika matematikdidaktiska ramverk. Jag undervisar i matematik, matematikdidaktik och pedagogik.

Publikationer