Lotta Wedman

Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik

Doktorand i matematikdidaktik med särskilt intresse för matematiska begrepp. Mitt avhandlingsprojekt är att göra en begreppsanalys över begreppet 'concept' i några olika matematikdidaktiska ramverk.

Publikationer