Ulla-Karin Schön

Personlig presentation av Ulla-Karin Schön

Gästprofessor socialt arbete, Socialt arbete

Mitt forskningsfält handlar om att öka kunskapen kring brukardelaktighet i psykiatrisk vård och stöd, samt i forskning och utbildning framförallt i Socialt Arbete. Jag leder ett forskningsprojekt som tillsammans med brukare, personal, servicedesigners och forskare utvecklar och utvärderar ett digitalt beslutsstöd för att främja delaktighet och kunskap i psykiatrisk vård och stöd. För mer information se:  http://i-share.hemsida24.se  Projektet avser även att fördjupa kunskapen om konceptet personcentrerad vård och brukardelaktighet utifrån teorier om makt. Ett annat forskningsprojekt som jag är involverad i handlar om att stödja nyanlända föräldrar i sitt föräldraskap i Sverige. Detta sker genom en RCT-studie där ett evidensbaserat föräldrastödsprogram har kulturanpassats och erbjudits till Somaliska föräldrar i Borlänge Kommun.

Publikationer