Personlig presentation av Pierre Vogel

Nämndkansliansvarig, Utbildnings- och forskningskansliet (UFK)