Personlig presentation av Susanne Rosén

Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 1
Undervisar i drama och pedagogiskt arbete

Susanne Rosén började arbeta på Högskolan Dalarna under vårterminen 2011. Samtidigt påbörjade hon forskarutbildning för doktorsexamen i drama vid Chester University, England. Susanne är utbildad dramapedagog med utbildning vid Göteborgs universitet och har en fil.kand. examen i dramapedagogik, Högskolan i Gävle. Hon är också utbildad förskollärare och specialpedagog samt har en magisterexamen i specialpedagogik, Stockholms universitet. Hennes forskningsfrågor rör lärandeprocesser i drama samt vad ämnesspecifika kunskaper i drama innebär. Huvudsakligt fokus ligger på drama i undervisningen inom svensk grundskola. I sin forskning använder Susanne bl a dramabaserade forskningsmetoder.

Publikationer