Charlotte Lindgren

Charlotte Lindgren

Univ lektor franska, Franska
Undervisning, handledning och forskning. Jag är ämnesansvarig, examinator, pedagogisk utvecklare för akademin Humaniora och medier.
Fil dr, Franska

Charlotte Lindgren vit en Suède depuis 1991. Elle a soutenu sa thèse en langues romanes (plus particulièrement en linguistique française) à l’Université d’Uppsala en 2005 et elle enseigne en français à l’Université de Dalécarlie depuis 2009.

Charlotte Lindgren föddes 1969 i Paris och flyttade till Sverige 1991. Då innehade hon en jur.kand. examen i internationell-rätt och EU-rätt från Universitet i Paris I, Panthéon-Sorbonne. Efter studier vid Uppsala Universitet disputerade hon 2005 i romanska språk, inriktning fransk språkvetenskap. I avhandlingen studerades hur fransktalande barn (under 6 år) använder tempus för förfluten tid på franska, med hjälp av barnlitteratur och i interaktion med en vuxen. Från 2006 och framåt har hon dels undervisat, dels forskat om översättningen av moderna svenska barnböcker till franska. Hon har tidigare undervisat vid Uppsala universitet.

Charlotte Lindgren anställdes 2009 vid Högskolan Dalarna som lektor i franska och är excellent lärare sedan 2015. Hon har även varit projektansvarig för NGL-projekt. Hon är sedan 2015 pedagogisk utvecklare för akademin Humaniora och Medier (lyssna gärna på DUPod - podcastserie om pedagogisk utveckling i högre utbildning, som man hittar på Diva).

Publikationer