Renée Flacking

Personlig presentation av Renée Flacking

Professor pediatrisk omvårdnad, Omvårdnad

Jag är barnsjuksköterska, professor i pediatrisk omvårdnad och anställd som lektor vid Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle. Jag är ledare för forskningscentrat Reproductive, Infant and Child Health (RICH) samt studierektor för forskarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Jag disputerade 2007 vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala universitet med avhandlingen Breastfeeding and Becoming a Mother – Influences and Experiences of Mothers of Preterm Infants. Under 2009-2010 gjorde jag PostDoc vid Maternal and Infant Nutrition and Nurture Unit (MAINN) vid University of Central Lancashire, UK. 2010-2014 var jag koordinator för forskarnätverket Separation and Closeness Experiences in the Neonatal Environment (SCENE), där jag fortfarande sitter i styrgruppen. Mina forskningsområden rör främst amning/uppfödning, föräldraskap, samt vård av prematura barn och nyfödda sjuka barn och deras familjer med fokus på emotionella och relationella aspekter. Några av de forskningsprojekt jag är involverad i handlar om: effekter av stöd till föräldrar under tiden på neonatalavdelning samt tiden efter utskrivning; känslomässig närhet på neonatalavdelningar; samt ungdomars hälsa. Jag har för närvarande sex doktorander.

Publikationer