Maria Thulemark

Maria Thulemark

Biträdande universitetslektor, Turismvetenskap
Jag är biträdande lektor i turismvetenskap och biträdande ämnesansvarig för turismvetenskap och kulturgeografi och undervisar främst inom turismvetenskap.
Fil dr, Kulturgeografi
2015 tog jag doktorsexamen vid Örebro Universitet med avhandlingen "Moved by the Mountains - migration into tourism dominated rural areas"

Jag har en doktorsexamen i Kulturgeografi från Örebro Universitet. Innan dess har jag en kandidatexamen i Kulturgeografi från Högskolan Dalarna där jag studerade på Turismprogrammet 2003-2006. Efter kandidatexamen arbetade jag kvar på högskolan som projektassistent och amanuens under tiden som jag skrev min magisteruppsats i Kulturgeografi.

2008-2015 var jag doktorand inskriven i Kulturgeografi vid Örebro universitet. Min avhandling handlar i stort om regional utveckling kopplat till turism där jag studerar inflyttning till fjällturismorter i Sverige (Dalarna) och Nya Zeeland. Fokus ligger på flyttmotiv och kopplingar till turismindustrin som arbetsmarknad. Mina studier är både kvantitativa och kvalitativa.

Jag är biträdande lektor i turismvetenskap och biträdande ämnesansvarig för turismvetenskap och kulturgeografi och undervisar främst inom turismvetenskap. Min forskning är primärt fokuserad på turismens arbetsmarknad, turismrelaterad migration och turismens utveckling och betydelse på landsbygden.

Inom CeTLeR- centrum för besöksnäringsforskning är jag biträdande centrumledare och arbetar här med samverkan mellan akademi och näringsliv med fokus på besöksnäring. www.du.se/cetler

Publikationer