Maria Thulemark

Personlig presentation av Maria Thulemark

Univ lektor kulturgeografi, Kulturgeografi
Jag arbetar främst med samverkan genom CeTLeR samt med forskning relaterad till besöksnäringens anställda och arbetsmarknad.
Univ lektor kulturgeografi, Kulturgeografi
Fil dr, Kulturgeografi

Jag är lektor i kulturgeografi, biträdande ämnesansvarig för turismvetenskap och kulturgeografi och undervisar främst inom turismvetenskap. Inom CeTLeR- centrum för besöksnäringsforskning är jag biträdande centrumledare och arbetar med samverkan mellan akademi och näringsliv med fokus på besöksnäring. www.du.se/cetler

Min forskning är primärt fokuserad på turismens arbetsmarknad, turismrelaterad migration och turismens utveckling och betydelse för landsbygden. 

2008-2015 var jag doktorand inskriven i Kulturgeografi vid Örebro universitet. Min avhandling "Moved by the Mountains - migration into tourism dominated rural areas" handlar i stort om regional utveckling kopplat till turism där jag studerar inflyttning till fjällturismorter i Sverige (Dalarna) och Nya Zeeland. Fokus ligger på flyttmotiv och kopplingar till turismindustrin som arbetsmarknad. Mina studier är både kvantitativa och kvalitativa.

Jag är projektledare för forskningsprojektet "No room for Trafficking - hotellanställdas strategier för att bemöta och motverka prostitution och människohandel". Jag är också med i forskningsprojekten MARA och Miranda vilka studerar hållbara mobilitetslösningar och infrastrukturplanering i landsbygdsmiljöer som har en stark besöksnäring. 


Publikationer