BethAnne Yoxsimer Paulsrud

Univ lektor engelska, Engelska
BethAnne Paulsrud undervisar på kurser inom lärarutbildning, samt handleder och examinerar examensarbete. Hon är bihandledare för två doktorander.
Fil dr, Engelska

BethAnne Yoxsimer Paulsrud kommer ursprungligen från Kalifornien, men har bott större delen av sitt liv i Sverige. Hon fick sin kandidatexamen 1991 (Bachelor of Science in Child Development with a focus on Education) från San Diego State University och sin mastersexamen 1995 (Master of Education in Curriculum and Instruction with an emphasis in Literacy) från University of San Diego. 2009 var hon klar med en filosofie magisterexamen med huvudområdet engelska, inriktning mot lingvistik från Högskolan Dalarna.

BethAnne disputerade i juni 2014 med avhandlingen  English-Medium Instruction in Sweden: Perspectives and practices in two upper secondary schools, vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Under åren 2015-2018 var BethAnne postdoktor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

BethAnne har arbetat som förskollärare, modersmålslärare och grundskollärare. Hon var adjunkt i engelska vid högskolan 2006-2014 och har varit lektor i engelska sedan 2014. Hon är lärarutbildare och forskar om flerspråkighet, policy och utbildning samt ämnesundervisning på engelska.Publikationer