BethAnne Yoxsimer Paulsrud

Personlig presentation av BethAnne Yoxsimer Paulsrud

Fil dr, Engelska
Univ lektor engelska, Engelska
BethAnne Paulsrud är universitetslektor i engelska och ämnesföreträdare i ämnet engelska.

BethAnne Paulsrud kommer ursprungligen från Kalifornien, men har bott större delen av sitt liv i Sverige. Hon fick sin kandidatexamen 1991 (Bachelor of Science in Child Development with a focus on Education) från San Diego State University och sin mastersexamen 1995 (Master of Education in Curriculum and Instruction with an emphasis in Literacy) från University of San Diego. 2009 var hon klar med en filosofie magisterexamen med huvudområdet engelska, inriktning mot lingvistik från Högskolan Dalarna.

BethAnne Paulsrud disputerade i juni 2014 med avhandlingen  English-Medium Instruction in Sweden: Perspectives and practices in two upper secondary schools, vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Under åren 2015-2018 var BethAnne postdoktor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

BethAnne Paulsrud har arbetat som förskollärare, modersmålslärare och grundskollärare. Hon var adjunkt i engelska vid högskolan 2006-2014 och har varit lektor i engelska sedan 2014. Hon undervisar på kurser inom lärarutbildning, samt handleder och examinerar examensarbete. Hon är bihandledare för två doktorander.

BethAnne Paulsrud forskar om flerspråkighet, transspråkande, family language policy och utbildning samt ämnesundervisning på engelska. Hon är en av chefredaktörer till Journal of Home Language Research (JHLR)en internationell open access-tidskrift som publicerar ny forskning inom området hemspråk, family language policy, minoritetsspråk, mm.

Publikationer