BethAnne Yoxsimer Paulsrud

Personlig presentation av BethAnne Yoxsimer Paulsrud

Univ lektor engelska, Engelska
Proprefekt, Institutionen för språk, litteratur och lärande
Docent, Engelska
Fil dr, Engelska

BethAnne Paulsrud kommer ursprungligen från Kalifornien, men har bott större delen av sitt liv i Sverige. Hon fick sin kandidatexamen 1991 (Bachelor of Science in Child Development with a focus on Education) från San Diego State University och sin mastersexamen 1995 (Master of Education in Curriculum and Instruction with an emphasis in Literacy) från University of San Diego. 2009 var hon klar med en filosofie magisterexamen med huvudområdet engelska, inriktning mot lingvistik från Högskolan Dalarna.

BethAnne Paulsrud disputerade i juni 2014 med avhandlingen  English-Medium Instruction in Sweden: Perspectives and practices in two upper secondary schools, vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Under åren 2015-2018 var BethAnne postdoktor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

BethAnne Paulsrud har arbetat som förskollärare, modersmålslärare och grundskollärare. Hon var adjunkt i engelska vid högskolan 2006-2014 och har varit lektor i engelska sedan 2014. Hon undervisar på kurser inom lärarutbildning, samt handleder och examinerar examensarbete. Hon är bihandledare för en doktorand.

BethAnne Paulsrud forskar om flerspråkighet, transspråkande, family language policy och utbildning samt ämnesundervisning på engelska. Hon är en av chefredaktörer till Journal of Home Language Research (JHLR)en internationell open access-tidskrift som publicerar ny forskning inom området hemspråk, family language policy, minoritetsspråk, mm.

Publikationer
  • Paulsrud, BethAnne (red), Tian, Zhongfeng (red), Toth, Jeanette (red). English-Medium Instruction and Translanguaging, Multilingual Matters, 2021.
  • Paulsrud, BethAnne, Lundberg, Adrian. One school for all? Multilingualism in teacher education in Sweden, Ingår i: Preparing Teachers to Work with Multilingual Learners, Multilingual Matters, 2021. Kapitel av bok.
  • Paulsrud, BethAnne, Tian, Zhongfeng, Toth, Jeanette. Introduction, Ingår i: English-Medium Instruction and Translanguaging, Multilingual Matters, 2021. Kapitel av bok.
  • Paulsrud, BethAnne, Tian, Zhongfeng, Toth, Jeanette. Conclusion, Ingår i: English-Medium Instruction and Translanguaging, Multilingual Matters, 2021. Kapitel av bok.
  • Paulsrud, BethAnne, Toth, Jeanette. English as a medium of instruction, Ingår i: The Routledge Handbook of Translation and Education, Routledge, 2020. Kapitel av bok.