Peter Möller

Personlig presentation av Peter Möller

Univ adjunkt kulturgeografi, Kulturgeografi

Peter har en kandidatexamen i samhällsplanering med huvudämne kulturgeografi. Han påbörjade sina doktorandstudier år 2008, efter två år som forskarassistent på Högskolan Dalarna. Han verkar inom landsbygdsforskningen och har bland annat studerat effekterna av att sista butiken i en by läggs ner, effekterna av väginvesteringar för den regionala utvecklingen samt unga vuxna. Sedan 2008 fokuserar han främst unga vuxna inom turismdominerade landsbygdsområden. Hösten 2012 publicerade han den första artikeln i hans kommande sammanläggningsavhandling "The young adult transition in a tourism dominated rural area" i den internationella vetenskapliga tidskriften "Tourism Planning & Development".
 
Han arbetar för närvarande med en kvantitativ forskningsstudie där han analyserar befolkningsutvecklingen bland unga vuxna i turismdominerade områden jämfört med liknande områden utan turism i Sverige. Hans huvudsakliga forskningsintressen är lokal och regional utveckling främst i landsbygdsområden, unga vuxna, turism och mobilitet.

Peter är biträdande ämnesansvarig i kulturgeografi och turismvetenskap.

Publikationer