Mari-Cristin Malm

Univ lektor Sexuell, reproduktiv och perintal hälsa, Omvårdnad
Lektor i Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa (SRPH)
Med dr, Omvårdnad
Programansvarig för Barnmorskeprogrammet
Publikationer