Albina Pashkevich

Personlig presentation av Albina Pashkevich

Univ lektor kulturgeografi, Kulturgeografi
Albina är involverad i flera forskningsprojekt finansierade av FORMAS, Norska Forskningsrådet och Norsk regional forskningsfonden. Hennes huvudsakliga undervisning sker på Magisternivå – Tourism Destination Development (TDD).
Docent, Turismvetenskap

Albina Pashkevich är en docent i Turismvetenskap verksam vidCentrum för turism och besöksnäringsforsking (CeTLeR), Högskolan Dalarna.Hennes forskningsintressen inkluderar frågor kopplade till turismutveckling i Arktiska områden. Bland annat har Albina studerat frågor som möjliggör urbefolkningarnas deltagande inom turismutveckling (både i Sverige och i nordvästra Ryssland).Hon har forskat om rollen som institutionella förhållanden har för nuvarandeoch framtida turismutveckling. Albina hade varit verksam i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt med fokus på turismutveckling i Polara områden. Just nu jobbar hon inom FORMAS finansierat projekt ”Gruvindustrins kulturarv som resurs för hållbara samhällen: lärdomar för Sverige från Arktis”. Albina är invald att ingå som en av ledamöterna i Högskolans Dalarna Utbildnings och forskningsnämnd (UFN).

Publikationer