Personlig presentation av Inger Andersson

Univ adjunkt omvårdnad, Omvårdnad
Mitt arbete inom Omvårdnadsämnet består främst av undervisning inom de teoretiska delarna i Sjuksköterskeprogrammet. Leder och deltar i kurserna "Introduktion Omvårdnad och etik" samt "Människa, hälsa och samhälle". Driver även pedagogiska frågor.
Publikationer