Personlig presentation av Michail Tonkonogi

Professor idrottsfysiologi, Medicinsk vetenskap

Michail Tonkonogi föddes 1967 i dåvarande Sovjetunionen och tog 1989 idrottslärar- och tränarexamen vid State Institute of Physical Culture i Lvov. Han disputerade 2000 vid Karolinska Institutet och gjorde där sin post doc-period 2001 vid Institutet för miljömedicin. Han blev 2005 docent i fysiologi vid Högskolan Dalarna. Åren 2003-2005 var han högskolelektor vid Idrottshögskolan, Stockholm, 2005-2007 universitetslektor vid Högskolan Dalarna och 2007-2008 högskolelektor vid GIH, Stockholm.

Han mottog 2002 års pris i idrottsvetenskap av Sveriges Centralförening för Idrottens främjande (SCIF). Michail Tonkonogi är vetenskaplig konsult och utbildare för ett flertal idrottsorganisationer och förbund som bland annat Riksidrottsförbundet, olika regionala elitidrottscentra, Svenska Skidförbundet, SATS, idrottsmedicinska föreningar.

Han var åren 2009-2010 dekanus i utbildnings- och forskningsnämnden vid Högskolan Dalarna. Han utnämndes 2009 till professor i medicinsk vetenskap, inriktning idrottsfysiologi, vid Högskolan Dalarna och är sedan 2010 forskningsledare för forskningsområdet idrotts- och hälsovetenskap vid Högskolan.

Publikationer