Personlig presentation av Lottie Lofors-Nyblom

Fil dr, Pedagogiskt arbete 2
Jag arbetar 50 % sedan vt 2015, ff a med handledning av examensarbeten på lärarutbildningarna. Jag är också seminarieledare och examinator i de olika kurserna i vetenskapsteori. Kursplaneberedning och kursutveckling är andra områden som jag arbetar med.
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 2
Publikationer