Gunn Nyberg

Personlig presentation av Gunn Nyberg

Fil dr, Idrotts- och hälsovetenskap
Docent, Idrotts- och hälsovetenskap
Jag har uppdrag som studierektor för forskarutbildningen i pedagogiskt arbete, undervisar i lärarutbildningen med särskilt fokus på inriktning idrott och hälsa. Forskningen omfattar för närvarande tre olika projekt.
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap

Gunn disputerade 2014 inom forskarutbildningsämnet utbildningsvetenskap med inriktning praktiska kunskapstraditioner och är nu anställd som lektor i pedagogiskt arbete. Gunn är docent i idrotts-och hälsovetenskap med iniktning pedagogik och studierektor för forskarutbildningen i pedagogiskt arbete.

Hennes forskningsintressen rör främst undervisning, lärande och kunskap med särskilt fokus på ämnet idrott och hälsa i skolan såväl som i lärarutbildningen.

Pågående projekt är bland annat två större projekt finansierade av vetenskapsrådet: att veckla teorier om lärande i rörelse samt lärarstudenters övergång till yrkeslivet. Därtill är Gunn ansvarig för projektet undervisningsuppgifter i idrott och hälsa.Publikationer