Gunn Nyberg

Gunn Nyberg

Fil dr, Idrotts- och hälsovetenskap
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
Docent, Idrotts- och hälsovetenskap
Jag har uppdrag som studierektor för forskarutbildningen i pedagogiskt arbete, undervisar i lärarutbildningen med särskilt fokus på inriktning idrott och hälsa. Forskningen omfattar för närvarande tre olika projekt.

Gunn disputerade 2014 inom forskarutbildningsämnet utbildningsvetenskap med inriktning praktiska kunskapstraditioner och är nu anställd som lektor i pedagogiskt arbete. Gunn är docent i idrotts-och hälsovetenskap med iniktning pedagogik och studierektor för forskarutbildningen i pedagogiskt arbete.

Hennes forskningsintressen rör främst undervisning, lärande och kunskap med särskilt fokus på ämnet idrott och hälsa i skolan såväl som i lärarutbildningen.

Pågående projekt är bland annat två större projekt finansierade av vetenskapsrådet: att veckla teorier om lärande i rörelse samt lärarstudenters övergång till yrkeslivet. Därtill är Gunn ansvarig för projektet undervisningsuppgifter i idrott och hälsa.Publikationer