Gunn Nyberg

Personlig presentation av Gunn Nyberg

Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap, Pedagogiskt arbete 1
Fil dr, Idrotts- och hälsovetenskap
Docent, Pedagogiskt arbete 1
Jag har uppdrag som studierektor för forskarutbildningen i pedagogiskt arbete, undervisar i forskarutbildningen och lärarutbildningen med särskilt fokus på inriktning idrott och hälsa. Min forskning handlar om kunskap och lärande i skolan.

Gunn har disputerat inom forskarutbildningsämnet utbildningsvetenskap med inriktning praktiska kunskapstraditioner och är nu anställd som lektor i pedagogiskt arbete. Gunn är docent i idrotts-och hälsovetenskap med iniktning pedagogik och studierektor för forskarutbildningen i pedagogiskt arbete.

Hennes forskningsintressen rör främst undervisning, lärande och kunskap med särskilt fokus på ämnet idrott och hälsa i skolan såväl som i lärarutbildningen.

Pågående projekt är bland annat två större projekt finansierade av vetenskapsrådet: att veckla teorier om lärande i rörelse samt lärarstudenters övergång till yrkeslivet. Därtill är Gunn ansvarig för två projekt varav det ena handlar om undervisningsuppgifter i idrott och hälsa.och det andra om utveckling av bedömningspraktiker i matematik och svenska på gymnasiet.







Publikationer