Ing-Marie Andersson

Personlig presentation av Ing-Marie Andersson

Senior professor Arbetsvetenskap, Arbetsvetenskap

Jag  har en yrkeshygienisk bakgrund och har sedan mitten av 80-talet fokuserat på åtgärder mot exponeringen för risker på arbetsplatsen. Som projektledare har jag varit speciellt inriktad på utveckling och användning av visualiserings metoder. En viktig del har varit att motivera arbetstagare och arbetsgivare för att minska sin exponering för risker genom överföring av kunskap från forskningen.  Då har produktion av utbildningsmaterial som bygger på visualiseringsmetoder varit en viktig del. I tretton år arbetade jag som professor och forskningsledare i en grupp vid Högskolan Dalarna med inriktning på forskning om attraktiva arbetsplatser. Nu arbetar jag som senior professor i ämnet arbetsvetenskap och med arbetsmiljöprojekt inom hästnäringen.
Se mer på http://www.du.se/arbetsliv

I have an Occupational Hygiene background and has since the middle of the 80’s been focusing on control of exposure to hazards in the work place. I have as a project leader especially focused on development and use of visualization methods and strategies and there use as tools for hazard control. One part has been to motivate employees and employers to decrease their exposure to hazards. My research is now focused on transfer of knowledge from research to practise and also on production of training material using visualisation methods. I am now working as a senior professor in a group at the Dalarna University focusing on research on attractive work.

You can read more at  http://www.du.se/pimex_en

 

 

Publikationer