Patrick Kenger

Personlig presentation av Patrick Kenger

Prefekt, Institutionen Teknik och data/IT
Univ lektor maskinteknik, (Tjänstledig) Maskinteknik

Akademichef Industri & Samhälle. Motiverad att utveckla glada människor och organisationer. Forskningsintresse inom produktutvecklingsprocesser.