Patrick Kenger

Personlig presentation av Patrick Kenger

Prefekt, Institutionen för information och teknik
Univ lektor maskinteknik, (Tjänstledig) Maskinteknik

Akademichef Industri & Samhälle. Motiverad att utveckla glada människor och organisationer. Forskningsintresse inom produktutvecklingsprocesser. 

Publikationer