Ragnar Olafsson

Personlig presentation av Ragnar Olafsson

Utvecklingsledare, Nästa Generations Lärande-centrum (NGLC)
Uvecklingsledare