Ann Edenhamn

Akademichef, (Tjänstledig) Akademin Industri och samhälle
Leder och ansvarar för akademins verksamhet vari ingår arbetsgivarföreträdare med personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar.
Univ lektor arbetsvetenskap, (Tjänstledig) Arbetsvetenskap
Forskning, samverkan och undervisning kring arbetsmiljö och attraktivt arbete.