Hans Danelid

Hans Danelid

Bitr bibliotekschef, Bibliotek Borlänge
Bitr. bibliotekschef. Elektroniska resurser, avtal för e-tidskrifter och databaser, statistik och verksamhetsuppföljning.