Helen Holmquist

Personlig presentation av Helen Holmquist

Univ adjunkt företagsekonomi, Turismvetenskap
Jag undervisar i turismvetenskap och är involverad i samverkansplattformar såsom CeTLeR och LeDa. Jag har också uppdraget som ceremonimästare vid Högskolan Dalarna.

Efter studier på Turismprogrammet samt magisterprogrammet Business Meetings Management vid Högskolan Dalarna återvände jag till brottsplatsen och jobbade med administration ett antal år.
Är sedan 2001 anställd som universitetsadjunkt i turismvetenskap.

Jag har i många år fungerat som programansvarig för International Tourism Management programmet och också undervisat på programmet inom turismvetenskap och event samt inom företagsekonomi.  

Nu har jag uppdraget som ceremonimästare vid Högskolan Dalarna, förutom undervisning i turismvetenskap och administration inom CeTLeR och LeDa.