Helen Holmquist

Helen Holmquist

Univ adjunkt företagsekonomi, Turismvetenskap
Det är jag som sköter den mesta administrationen när det gäller CeTLeR. Jag ser till att hemsida och sociala medier fungerar, jag sköter rapportering till Tillväxtverket och försöker ha koll på det mesta.

Efter studier på Turismprogrammet samt magisterprogrammet Business Meetings Management vid Högskolan Dalarna återvände jag till brottsplatsen och jobbade med administration ett antal år.
Är sedan 2001 anställd som universitetsadjunkt i turismvetenskap.

Har i många år fungerat som programansvarig för International Tourism Management programmet och också undervisat på programmet inom turismvetenskap och event samt en liten del inom företagsekonomi.  

Nu har jag uppdraget som ceremonimästare vid Högskolan Dalarna, förutom undervisning i turismvetenskap och administration inom CeTLeR.