Personlig presentation av Jörgen Elbe

Prorektor, Rektorsfunktion
Professor företagsekonomi, Företagsekonomi
Publikationer