Jörgen Elbe

Personlig presentation av Jörgen Elbe

Professor företagsekonomi, Företagsekonomi
Prorektor, Rektors kansli
Publikationer