Personlig presentation av Lisa Karlströms-Rosell

Univ adjunkt vårdvetenskap, folkhälsa, Omvårdnad