Urban Claesson

Professor historia, religion, Historia
Jag är ämnesansvarig för religionsämnet vid Högskolan Dalarna. Biträdande forskningsledare vid forskningsprofilen Utbildning och lärande och ansvarig för den kollegiala forskargruppen i utbildningshistoria vid Högskolan Dalarna.

Jag disputerade år 2006, och är utbildad ämneslärare. Jag är kyrkohistoriker med särskilt intresse för hur kyrka och samhället påverkar varandra. Detta är särskilt intressant i en tid då religionen under senare tid uppvärderats som förklaringsfaktor vad gäller samhälleliga förändringar. Min avhandling handlade om hur den svenska socialdemokratin under tidigt 1900-tal kunde bli en nationellt bärande rörelse, och hur och varför denna rörelse även inkluderade Svenska kyrkan som en folkkyrka för folkhemmet, från att tidigare ha varit mycket kritisk till statskyrkan. I ett senare projekt har jag analyserat den så kallade pietismen och dess tidiga genomslag i Sverige under sent 1600-tal. I ett nytt tvärvetenskapligt projekt, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, analyserar jag, tillsammans med andra skandinaviska forskare, den lutherska hushållstanken i nordiska samhällsbyggen.

Publikationer