Personlig presentation av Mats Tegmark

Docent, Engelska
Mats Tegmark arbetar också med högskolans forskarutbildning i pedagogiskt arbete där han handleder doktorander, undervisar i kurser och sitter med i ämnets forskarutbildningsråd (FUR).
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete 1
Mats Tegmark har sedan 1999 varit anställd som universitetslektor i engelska. Sedan 2008 har han haft uppdraget som utvecklingsledare för lärarutbildningsområdet.
Fil dr, Engelska

Mats Tegmark är docent i engelska med didaktisk inriktning, men har fram till 2020 arbetat som utvecklingsledare för lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Han disputerade 1999 på avhandlingen In the Shoes of a Soldier: Communication in Tim O'Brien's Vietnam Narratives, en läsarorienterad studie av narrativ kommunikation. Tegmark har därefter forskat om subjektivitetsskonstruktioner i samtida amerikansk skönlitteratur, med särskilt fokus på prisvinnande fiktion under 1990-talet. På senare år har han intresserat sig alltmer för litteraturdidaktik, framför allt för litteraturens och litteraturundervisningens möjligheter till personligt och kollektivt lärande och utveckling. För närvarande medverkar han i det VR-finansierade projektet Att läsa eller inte läsa: en studie av grundskolans läspraktiker, där han särskilt studerar elevers läsning och lärares läsundervisning i ämnet engelska. Från och med 2020 är han anställd som lektor i pedagogiskt arbete och undervisar framför allt inom forskarutbildningen i pedagogisk arbete. Under åren 2020-2022 är han också koordinator för den nordiska forskarskolan NorTED (Nordic Research School for Teacher Education Relevant Research).

Publikationer