Personlig presentation av Yvonne Blomberg

Univ adjunkt litteraturvetenskap, Litteraturvetenskap
Fil dr, Litteraturvetenskap

Yvonne Blomberg (FD) är ämnesansvarig för litteraturvetenskap och verksam som lärare vid Högskolan Dalarna sedan 1998. Hon arbetar mycket med kursutveckling, undervisar på alla nivåer – gärna inom poesi och dramatik – samt håller i kandidatexamenskursen. Yvonne disputerade vid Stockholms universitet 2011 med avhandlingen Att besvärja döden. Död och återfödelsetematiken i Lars Noréns författarskap 1963-1999. I studien lyfter hon fram hur Noréns skapande fantasi gestaltar helande processer och mytiska aktörer, vilka förhindrar en total söndring och slutgiltig död. I pågående bok/forskningsprojekt behandlas noréntexten i förhållande till det obegripliga våldet, eller hur människan på annat sätt – genom psykisk eller fysisk sjukdom – förlorar sig själv. En diskussion i filosofisk, teologisk anda får en framträdande plats i undersökningen, en utvecklingslinje som även innefattar medicinsk humaniora. Yvonne har bred yrkeserfarenhet, en konstnärlig utbildning och dessutom en ämneslärarexamen (sv/hi) i botten.

Litteraturvetenskapsämnets sida

Personal knuten till litteraturvetenskap

Publikationer
Ämnesansvarig
Litteraturvetenskap