Personlig presentation av Joacim Larsson von Garaguly

Fil dr, Företagsekonomi
Univ lektor företagsekonomi, (Tjänstledig) Företagsekonomi
Avdelningschef, Avd Socialt arbete
Publikationer