or
Bibliography for:
Approved 23 Nov 2023

Degree Thesis in Swedish as a Second Language for Master of Arts in Education, Secondary School (ASS257)

V3H8Z (Spring 2024, 100%, Day, Distance, Falun, Round 1, ORD)

Literature

 • Christoffersen, L., & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter (1st ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101613
  Book / Anthology
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (. R. B. (2018). Research Methods in Education (Eighth edition). Abingdon: Routledge. ISBN: 9781138209886
  Book / Anthology
 • Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna (Fjärde upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144122885
  Book / Anthology
 • Karlsson, O. (Ed.). (2017). Svenska skrivregler (Fjärde upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147111497
  Book / Anthology
 • Lindstedt, I. (2019). Forskningens hantverk (2nd ed.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144130019
  Book / Anthology