or
Bibliography for:
Approved 31 Jan 2024

The Art of Sales, Negotiation and Dialogue (EU1034)

V3GCQ (Spring 2024, 50%, Day, Distance, Borlänge, Round 2, ORD)

Literature

  • Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2015). Vägen till ja : en nyckel till framgångsrika förhandlingar (3rd ed.). Malmö: Liber ekonomi. ISBN: 9789147116898
    Book / Anthology
  • Picornell, R., & Torelm, A. (2023). Försäljning : metoder, modeller och säljteknik (Första upplagan). Stockholm: Sanoma utbildning. ISBN: 9789152362778
    Book / Anthology
  • Kompletterande material kan tillkomma..
    Text