Research Project: Literacy - teaching and learning in pre-school class and early school years

Project leader
Tarja Alatalo
Project Members
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
förskoleklass, sexårigas skolstart, tioårig grundskola, språkutveckling, läs- och skrivutveckling, skolans tidigare år
Research Profile
Education and Learning
Subject
Educational Work
Financiers
Publications