Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Här publiceras Högskolans verksamhetsplan, budgetplanering och budgetunderlag. Dessutom återfinns här de senaste årens årsredovisningar, Högskolans kvalitetsrapport och rapporter från uppföljning av Högskolans verksamhet i övrigt.

Senast uppdaterad: