Här publiceras Högskolans verksamhetsplan, budgetplanering och budgetunderlag. Dessutom återfinns här de senaste årens årsredovisningar, Högskolans kvalitetsrapport och rapporter från uppföljning av Högskolans verksamhet i övrigt.

Utvärdering av forskningsprofilerna

Kontakt

Utbildnings och forskningskansliet, UFK

ufk@du.se

Senast uppdaterad: