Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Organisationen

 • 749 anställda omfattande totalt 606,6 personår
 • 39 professorer
 • 47 docenter
 • 56% forskarutbildade lärare: inkl. meriteringsanst. och forskningsledare (avser antal individer)
 • 246 adjunkter

Forskning 

 • 55 forskarstuderande varav 21 i egen forskarutbildning, samt 7 företagsdoktorander och 4 kommundoktorander
 • 634,5 mnkr i omsättning varav 107,7 mnkr (17 %) inom forskningsverksamhet
 • 42 % externfinansiering inom forskningsverksamheten, 45,5 mnkr

Utbildning

 • 68 utbildningsprogram varav 17 på avancerad nivå 
 • 1 101 kurser

Studenter

 • 14 601 studenter
 • 9 523 studenter inom nätbaserad utbildning (65%)
 • 444 internationella inresande nybörjare (freemovers och utbytesstudenter)
  Källa: SCB/UKÄ, siffrorna avser läsår
 • 5 822 helårsstudenter
 • 4 609 helårsprestationer, prestationsgrad 79,2%
 • 1 138 examina, varav 13 masterexamen, 114 magisterexamen och 411 kandidatexamen 

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Högskolan Dalarna i siffror 2015

Organisationen

 • 751 anställda omfattande totalt 604,4 personår
 • 43 professorer
 • 39 docenter
 • 55% forskarutbildade lärare, inkl. post doctor, forskarassisent. och forskningsledare
 • 269 adjunkter

Forskning 

 • 72 forskarstuderande, varav 4 företagsdoktorander och 7 kommundoktorander
 • 587 mnkr i omslutning varav 109,5 mnkr, 19 %, inom forskningsverksamhet
 • 49 %, 54 mnkr, externfinansiering inom forskningsverksamheten

Utbildning

 • 73 utbildningsprogram varav 27 på avancerad nivå 
 • 1 186 kurser

Studenter

 • 16 344 studenter
 • 11 642 studenter inom nätbaserad utbildning
 • 1 181 internationella studenter. Källa: SCB/HSV, siffrorna avser läsår
 • 6 267 helårsstudenter
 • 4 685 helårsprestationer, prestationsgrad 74,8%
 • 1 274 examina

Saknar du någon siffra eller vill ha mer detaljerade uppgifter inom något område hänvisar vi i första hand till årsredovisningen.

Planeringsansvarig
023-77 80 33
070-684 80 33
Senast uppdaterad: