De externa ledamöterna, däribland ordförande, utses av regeringen, normalt för tre år. Mandatperiod för högskolestyrelsen från 1 maj 2017 till 30 april 2020. Lärarna har tre representanter, som utses genom val. I styrelsen ingår även tre studentrepresentanter som har ettåriga mandat.

Ordförande i högskolestyrelsen är Christina Bellander, konsult. Styrelsens sekreterare är Kerstin Göras.

Styrelsens sammansättning

Martin Norsell, rektor

Christina Bellander, ordförande, konsult 
2017-05-01--2020-04-30

Mats Bayard, vice ordförande, VD, Triona AB 

2010-05-01--2013-04-30
2013-05-01--2016-04-30
2016-05-01--2017-04-30
2017-05-01--2020-04-30

Thommy Backner, verkställande direktör
2018-06-01-2020-04-30

Taina Bäckström, Migrationsverket. 
2013-05-01--2016-04-30
2016-05-01--2017-04-30
2017-05-01--2020-04-30

Johannes Hylander, kommunikationsrådgivare
2017-05-01--2020-04-30

Ulrika Liljeberg, kommunalråd Leksand
2013-05-01--2016-04-30
2016-05-01--2017-04-30
2017-05-01--2020-04-30

Joakim Malmström, överintendent
2018-06-01-2020-04-30

Karin Ringsby, egen företagare
2017-05-01--2020-04-30

Sara Irisdotter Aldenmyr, professor
2017-05-01--2020-04-30

Mark Dougherty, professor
2017-05-01--2020-04-30

Thomas Sedelius, docent
2017-05-01--2020-04-30


Tom Edoff,
Dalarnas studentkår
Alfons Gustafsson, Dalarnas studentkår
Carolina Kaspersson, 
Dalarnas studentkår

Företrädare för personalorganisationerna SACO-S, TCO-ST/ATF och TCO-Lärarförbundet har i enlighet med personalföreträdarkungörelsen närvaro- och yttranderätt vid styrelsemötena.

Senast uppdaterad: