Programme syllabus

Construction and urban planning programme180 Credits

Programme code
TBYSG
Responsible
Gabriella Haglund
Tony Svensson
Approved
Approved by the Faculty Board Science and Technology, 18 December 2019.
Valid from Autumn semester 2020.
Revised
Revised, 25 November 2020.
Revision is valid from Autumn semester 2020.

1. Objectives of the Educational Programme

1.1 Objectives, as Specified in the Higher Education Act (1992:1434), Chapter 1, 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Degree Objectives, as Specified in the Higher Education Ordinance (1993:100), Appendix 2:

 

1.3 Objectives of the Programme

 

2. Main Structure of the Programme

 

3. Courses of the Programme

 

4. Degree Awarded

5. Required Entry Qualifications

  • General entrance requirements and Mathematics 3b or Mathematics 3c or Mathematics C, Social Sciences 1b or Social Sciences 1a1 + 1a2, English 6