Research Project: Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården

Project leader
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Project Members
Camilla Udo
Lars Wallin
Dominique Hange, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Shabnam Nejati, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Eva-Lisa Petersson, Institutionen för Allmänmedicin Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Irene Svenningsson, Närhälsan FoU primärvård Västra Götalandsregionen
Jeanette Westman, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle Karolinska Institutet
Carl Wikberg, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Depression, evidensbaserad vård, kunskapsimplementering, primärvård, vårdsamordnare
Research Profile
Health and Social Welfare
Subject
Caring Science/Nursing
Financiers
Högskolan Dalarna
Landstinget Dalarna
Västra Götalandsregionen
Publications