Research Project: Fokus på lärares ledarskap i förskola och skola

Project leader
Gun-Marie Wetso
Project Members
Project Period
-
Project Status
Completed
Description
Keywords
ledarskap,förskola och skola, praktiknära forskning,intervention
Research Profile
Education and Learning
Subject
Education
Financiers
Publications