Research Project: Mentorskap och kompetensutveckling - En utvärderande studie av ett projekt om coaching av arbetslösa och sjukskrivna individer som länge stått utanför arbetsmarkanden

Project leader
Project Members
Mats Lundgren
Project Period
-
Project Status
Completed
Description
Keywords
Arbetsmarknadsprojekt, långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, arbetsmarknad
Research Profile
Health and Social Welfare
Language, Learning and Culture
Subject
Education
Financiers
Publications