Jan Florin

Personlig presentation av Jan Florin

Med dr
Department of Nursing 2 School of Health and Welfare
Senior Lecturer Nursing
Department of Nursing 2 School of Health and Welfare
Associate Professor
Department of Nursing 2 School of Health and Welfare

Committees

Board Member in Utskott för granskning av utbildning

Teaching

Research

Publications