Databases A-Z

A

B

C

D

E

 • Electronic books from different publishers.
 • OpenDissertations is an open-access database built to assist researchers in locating both historic and contemporary dissertations and theses. It incorporates EBSCO’s previously released American Doctoral Dissertations, and features additional dissertation metadata contributed by select colleges and universities from around the world.
 • Search articles in economics.
 • Arkiv- och handskriftssamlingar vid ett antal svenska forskningsbibliotek. Person-namn, yrkesbeteckningar, geografiska namn, arkivbildare, materialtyper är sökbart.
 • Söker samtidigt i databaserna: - Education database - ERIC
 • Electronic journals with subject coverage of management disciplines including: strategy; leadership; library and information management; marketing and human resource management.
 • Britannica Academic är ett digitalt uppslagsverk som förutom Encyclopædia Britannica även innehåller Merriam-Websters Collegiate lexikon och thesaurus.
 • References to literature in energy research.
 • The collection contains engineering related full-text articles and a comprehensive index to world literature on technological and engineering innovations going back to 1966.
 • ERIC (The Education Resources Information Center) is the world's largest digital database of education literature
 • Sök artiklar m m inom pedagogik och utbildning.
 • Search for patent data from all over the world.
 • Statistik och data som visar trender och impact inom vetenskap och vetenskaplig publicering.
 • Search for European law.
 • Eurostat is the statistical office of the European Union.

F

 • Information om skatter, affärsrätt, redovisning och revision. Innehåller lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, nyheter, förarbeten och rättsfall i fulltext. Tidskrifter i fulltext (Balans, 1975- och Skattenytt 1986-)
 • Läkemedelsinformation.
 • Se kort-, dokumentär-, journal- och reklamfilm, som speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle.
 • Deldatabasen Filmlitteraturbibliografin i Libris innehåller referenser till artiklar om film i tidskrifter och antologier.Arbete pågår med såväl löpande som retrospektiv inmatning. Deldatabasen produceras av Svenska filminstiutets bibliotek.

G

 • Genom finansiering av Vetenskapsrådet tillhandahålls geodata från Lantmäteriet, Trafikverket, Statistiska Centralbyrån och Sjöfartsverket avgiftsfritt för att användas inom utbildning, forskning och kulturverksamhet. Tjänsten ger också åtkomst till geodata från Sveriges geologiska undersökning.
 • Google Scholar is Googles interface for scientific material. Here you can find articles, thesis and books from academic publisher and universities from all over the world. The Universities resources in fulltext from different vendors and subscribers are integrated in Google Scholar but you need to go through the library webpage.
 • This free research database provides scholarly, government and general-interest sources covering the environmental effects of individuals, corporations and governments and what can be done at each level to minimize negative impacts.

H

I

J

K

 • Knowledge Unlatched är ett globalt projekt som köper loss rättigheter för böcker och tidskrifter från stora förlag inom humaniora och samhällsvetenskap, och släpper dem som open access.
 • Svenskt samarbete för utgivning av vetenskapligt granskade e-böcker.
 • KVINNSAM är en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser.
 • Sök efter böcker på bibliotek runt om i världen.

L

M

N

 • Här kan du samsöka information från arkiv i Sverige.
 • Criminal and juvenile justice, law enforcement, etc. - journal articles, reports, books, audiovisual presentations and unpublished research.
 • Nationalencyclopedia is an encyclopedia for languages, world religon and information about countries.
 • Böcker och dokument inom hälso-. och livsvetenskap.
 • Innehåller referenser från ca 460 norska och nordiska tidskrifter från 1980 och framåt. Från 2004 ingår även ca 60 vetenskapliga tidskrifter i fulltext.
 • Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samlar ny kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6-år i förskola och pedagogisk omsorg.
 • NORDICOM är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Arbetet syftar till att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet. Nordicom är en institution inom Nordiska Ministerrådet.
 • Nordisk kvinnolitteraturhistoria är en trespråkig webbportal på danska, svenska och engelska. Innehåller 1000 års kvinnolitteraturhistoria från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Grönland och Åland.
 • Norsk historisk bibliografi.

O

 • Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) innehåller fritt tillgängliga akademiska e-böcker. framförallt inom humaniora och samhällsvetenskap.
 • Kurslitteratur som har finansierats och licensierats för att vara fritt tillgängliga. Granskade och utvalda av olika fakulteter på högskolor och universitet.
 • Sök efter böcker på norska bibliotek.
 • OSTI.GOV makes discoverable research results from US Department of Energy and its predecessor agencies. Research results include journal articles/accepted manuscripts and related metadata; technical reports; scientific research datasets and collections; scientific software; patents; conference and workshop papers; books and theses; and multimedia.
 • OTseeker is a database that contains abstracts of systematic reviews, randomised controlled trials and other resources relevant to occupational therapy interventions.
 • Elektroniska tidskrifter från Oxford University Press.
 • Dictionaries and other reference books from Oxford University Press.
 • Ebooks in the series Very Short Introductions offer concise introductions to a diverse range of subjects.
 • Ebooks in the series Very Short Introductions offer concise introductions to a diverse range of subjects.

P

 • Issues in the public debate - journal articles, books, government documents, statistical directories, grey literature, research reports, conference papers, web content, and more.
 • PEDro is the Physiotherapy Evidence Database. PEDro is a free database of over 59,000 randomised trials, systematic reviews and clinical practice guidelines in physiotherapy.
 • Policy File Index is a resource for U.S. public policy research with indexing and linking to the output of over 350 think tanks and similar organizations. Coverage: 1990 - current
 • International relations and political science - journal articles Coverage: 1985 - current
 • Search in: - PAIS Index? (1914 - current) - Policy File Index? (1990 - current) - Political Science Database? (1985 - current) - Worldwide Political Science Abstracts? (1975 - current)
 • ProQuest Dissertations & Theses Open
 • The oldest producer of "free" books on the Internet.
 • Scientific books in humanities and social sciences from university publishers and scholarly societies.
 • Electronic journals in humanities and social sciences from scientific publishers.
 • Free electronic editions of classic Nordic (Scandinavian) literature.
 • PsycINFO is a database with resources in psychology, behaviour and other subject nearby.
 • Pubmed contains material in medicin, care, nursing care, odontology, veterinary medicin, biomedicine and much more.

R

 • Company and business information as well as annual reports (click on the tab, Business).
 • Rikstermbanken is Sweden's national term bank. The Rikstermbanken contains terms and concepts from a large number of subject areas. In the Rikstermbanken you will mostly find terms in Swedish, but also terms in several of Sweden's minority languages ​​and in other languages, including English, French, German and Russian.
 • Contains references to music literature from around the world (from 1967-).

S

 • Electronic journals from SAGE
 • Samlaren is a journal for Swedish literary research.
 • The Statistics Database contains most of the Swedish statistics that SCB is responsible for. In addition, there are official statistics from other authorities.
 • Journal citation indexing databas from Clarivate
 • Electronic journals from Elsevier.
 • Search for academic journals where you can publish Open Access free of charge or with a reduced publishing fee.
 • Scopus is an interdisciplinary database with scientific literature in various subject areas. It also a database for citation searches.
 • Research funders' open access policies.
 • Journal publishers copyright & self-archiving policies.
 • Contains a selection of standards in full text from SIS (Swedish Institute for Standards) etc. More standards can be added to the abonnemang. Send queries about more standards to the library bibinfo@du.se.
 • Regulations from Swedish National Agency for Education
 • This database offers indexing and full text for hundreds of academic journals, providing extensive coverage across a wide range of social science disciplines including anthropology, criminology, economics, education, political science, psychology, social work and sociology
 • Search across a range of ProQuest’s specialist index and full-text social sciences databases, covering subject areas including Politics, Sociology, Education, Linguistics, and Criminal Justice
 • The Social Sciences Citation Index is a multidisciplinary index to the journal literature of the social sciences.
 • Search litterature about social work, human services and related areas, including social welfare, social policy and community development. Coverage: 1979 - current
 • Sociological Abstracts, and its companion file Social Services Abstracts, cover the international literature of sociology, social work, and related disciplines in the social and behavioral sciences. Coverage: 1952 - current
 • Sök samtidigt i följande databaser: - Applied Social Sciences Index & Abstracts (ASSIA) (1987 - current) - Sociological Abstracts (1952 - current) - Sociology Database (1985 - current) - Social Services Abstracts (1979 - current)
 • This database covers the international literature of sociology and social work, including culture and social structure, history and theory of sociology, social psychology, substance abuse and addiction and more. This collection provides full-text coverage of many core titles included in Sociological Abstracts and Social Services Abstracts.
 • SURF is the Sport Information Portal provided by the Federal Institute of Sport Science (Bundesinstitut für Sportwissenschaft / BISp). BISp databases: SPOLIT (publications), SPOFOR (projects), SPOMEDIA (audio-visual media), “Fachinfoführer Sport” (internet resources)
 • Search for literature in sports and related subjects.
 • The university has an agreement for approx. 2,200 e-journals from the publisher SpringerNature.
 • We have access to e-books from 2019-2022 from these subject collections: Business Administration- Computer Science- Education, Energy- Social Science.
 • "Swedish Government Official Reports"
 • Peer reviewed Swedish books.
 • Search service for the library's collected resources (articles and books).
 • Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd) is a subject bibliography of Swedish history.
 • The Swedish Media Database (SMDB) is a search service for the audiovisual collections at the National Library of Sweden (KB). The database contains information about TV, radio, video, movies presented in theaters, CDs, and multimedia.
 • SAOB, is a historical dictionary that describes Swedish written language from 1521 to the present day.
 • The Swedish Academy's dictionaries
 • Svenska dagstidningar contains nearly 2,000 Swedish newspaper and magazine titles that have been digitized to varying degrees by the Swedish National Library. You can search in this service from home, but for copyright reasons you must read most of the material at the university's library in Falun on a computer in the Elverum group room. The room can be booked at boka.du.se for students/staff. External users can book via email bibinfo@du.se or phone 023-77 81 80 (weekdays 8-16).
 • Swedish author's dictionary. Some parts of the lexicon are available digitally at Projekt Runerberg.
 • Learn about 2000 Swedish women from the Middle Ages to the present day.
 • Svenskt Pressregister is a list of articles in about 15 Swedish metropolitan newspapers.
 • Archieves of the Swedish East India Company
 • The Swedish Film Database is the film database of the Swedish Film Institute. You can use it to search for information about all Swedish feature-length films released at the cinema since the first Swedish film in 1897.
 • Swedish bibliography 1600-1829 and Swedish public printing until 1833.
 • Here you can search for Swedish patents, public patent applications and European patents (EP patents) validated in Sweden.
 • Academic publications at Swedish universities. Search among scholarly articles, conference papers and dissertations etc.

T

U

 • Peer reviewed academic books.
 • Ulrichsweb offers detailed information from more than 300,000 journals. For example you can find out if a journal contains peer reviewed articles.
 • Swedish theses and essays in full text.
 • Radio- and TV-programs from UR (Swedish Educational Broadcasting Company).

V

 • Introductions in a wide range of subjects, written by authors who are experts in their field.
 • Religion-related websites
 • Electronic books from former Dawsonera. To login go to Shibboleth and look for Dalarna University. Then you can login.

W

 • Interdisciplinary database with references from scienctific jorunals, books, reports and conferences in various subjects. It also a database for citation searches.
 • Electronic journals from Wiley-Blackwell
 • A search service providing information on titles held by more than 10,000 libraries worldwide
 • International political science and international relations - journal articles, books, dissertations and working papers.