Ilias Thomas

Personlig presentation av Ilias Thomas

Senior Lecturer data och informationshantering
School of Information and Engineering

Boards

Board Member in Research Ethics Board

Committees

Board Member in Utskott för granskning av utbildning

Research

Publications