Personlig presentation av Mengjie Han

PhD, Statistics
Senior Lecturer data och informationshantering, Information and Data Management
Publications