Personlig presentation av Marie Klingberg Allvin

Professor Sexuell reproduktiv perinatal hälsa, Nursing
Professor in Global reproductive health at Dalarna University and guest professor at Karolinska Institutet.
Publications