Mårten Hugosson

Senior Lecturer företagsekonomi inr organisation o ledarskap, Business Administration
Associate Professor Business Administration and Management, Business Administration
Publications