Personlig presentation av Mårten Hugosson

Associate Professor Business Administration and Management, Business Administration
Senior Lecturer företagsekonomi inr organisation o ledarskap, Business Administration
Publications