Välkommen till vår nya webbplats!
Välkommen!
Om webbplatsen

Biblioteket


Den svenska skolan behöver fler utbildade lärare. Det saknas framför allt legitimerade lärare i matematik, naturvetenskap och moderna språk. Om du utbildar dig till lärare via KPU kan du redan efter tre terminers studier få ett inspirerade och utvecklande arbete som ämneslärare i grundskolan.

Högskolan Dalarna erbjuder Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng. Det är en nätbaserad utbildning med 100 procents studietakt över tre terminer. 1-2 campustillfällen i Falun varje termin ingår i utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i regel på en grundskolan i närheten av hemorten. Vid urvalet till utbildningen ges förtur till sökande med ämneskunskaper inom matematik, naturvetenskap och moderna språk.

För att antas till KPU, inriktning årskurs 7-9, krävs 90 högskolepoäng i förstaämnet och 60 högskolepoäng i andraämnet. I prioriterade ämnen kan du antas till KPU i endast ett ämne men i övriga fall krävs i regel två ämnen för att ha möjlighet att komma in på utbildningen. Läs mer om prioriteringen av ämnen

Kompletterande pedagogisk utbildning erbjuds även inom VAL - vidareutbildning av lärare som saknar examen. Det är en nätbaserad utbildning på halvfart. För att antas till VAL ska du vara verksam lärare och ha tidigare erfarenhet av undervisning. Läs mer om Vidareutbildning av lärare

Anmälan

Hösten 2018

Start v36

100% studietakt, Flexibel studieort (Falun)
Anmälningskod:
HDA-H2XDT
Studieform:
IT-distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
2 fysiska
40 online
Datorvana :

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet :

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande :

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till KPU sker på webbsidan www.antagning.se under perioden 15 mars - 15 april. I samband med ansökan ska blanketten Bilaga till ansökan till KPU, laddas upp. Där anger du vilka undervisningsämnen du vill bli prövad i. 


Utbildningens innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 högskolepoäng. Inom programmet studeras utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid en högstadieskola. 

Studierna i utbildningsvetenskap förbereder dig för en yrkesroll som lärare. Bland annat studeras skolans samhällsuppdrag, didaktik och ledarskap, utveckling och lärande, bedömning och betygsättning samt sociala relationer och konflikthantering. Ett ämnesdidaktiskt examensarbete genomförs också inom programmet. 

En del av läraryrket måste du lära dig i skolan. Därför är en del av utbildning förlagd till en äkta skolmiljö. Under de verksamhetsförlagda delarna får du under handledning delta i arbetet vid en skola och lära dig att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Följande tabell visar vilka kurser som läses inom programmet.

Kurser i KPU

Vad blir du efter utbildningen?

Kompletterande pedagogisk utbildning leder till ämneslärarexamen. En ämneslärarexamen ger möjlighet att ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. Som legitimerad lärare kan du anställas tills vidare. Lärarlegitimationen visar inom vilka skolformer och undervisningsämnen du har rätt att undervisa och sätta betyg. En ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 ger behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i examen, men också i årskurs 4-6 och i vissa fall även i gymnasieskolan.

Om du vill bygga på din ämneslärarexamen med ytterligare studier inom utbildningsvetenskap kan du läsa vår Magisterutbildning inom pedagogiskt arbete eller ansöka till forskarstudier inom Högskolan Dalarnas forskningsprofil Utbildning och lärande.

En ämneslärarexamen ger dig också möjlighet att söka karriärtjänster inom grund- eller gymnasieskolan. Ett uppdrag som förstelärare ger dig möjlighet att arbeta med att utveckla verksamheten på din skola och högre lön.

Senast uppdaterad: